design loga vývojářské firmy, vizuální identita

Koncept loga vývojářské firmy je ukázkou toho, jak takové logo může fungovat v praxi. Základní myšlenkou je prostý nápis, tedy název firmy, který na začátku doplňuje spodní pomlčka, která tvoří jakýsi pomyslný začátek psaní ... začátek psaní kódu, začátek tvorby něčeho, co vznikne, začátek všeho, co firma dělá, tedy vývoje software na míru.

Přísné logo je pak doplněno barevnými názvy jednotlivých technologií, které firma při svém vývoji používá. Tyto hravé symboly, nebo zkratky technologií nepodtrhují jen práci programátorů, ale také dávají firmě jasný vizuální styl, díky kterému je nepřehlédnutelná. Takové logo nikde nenajdete.

Hravost, přísnost, vývoj a styl ...
ctverec

Logo funguje ... díky použití výrazných křiklavých barev je jasně viditelné, hravé a přizpůsobuje se situacím, vývoji, neboť vývoj je to, co posouvá firmu dál, každá myšlenka, výzva a výsledek spojují jednu důležitou podstatu dohromady a tím je řešení, které posouvá hranice dál.

Díky barevným technologickým nápisům je logo multifunkční, lze jej doplnit a dále rozšiřovat do budoucna o nové technologie. Logo tak nikdy nezestárne, prostě jej znovu doplníte o novou příchozí technologii, dáte barvu a je to hotové, je to funkční, esteticky a výrazově dokonalé. Logo má tak jeden styl, ale zároveň disponuje stovky výrazů tak, jako firma, kterou prezentuje ... firma která se rozvíjí a její budoucnost je neomezená.

Logo je nezaměnitelné, poznáte ho všude, ať je pod názvem firmy umístěn nápis C++ nebo .NET, vždy vypadá dobře, vždy má svůj styl, osobitost a výraz silné identity. Na autě, v kanceláři nebo na vizitkách, je jedno kde logo umístíte, každá plocha, každá aplikace je jeho silnou stránkou.

Logo také skvěle funguje v jeho zkrácené verzi, tedy jakési značce, která je vhodná například pro použití pro responzivní webové aplikace, nebo jako podpis ve vyvíjených aplikacích, je to malý symbol, symbol _ra, který je tajemný a zároveň je jednotným prvkem celé identity. Spodní pomlčka doplněná do dalších textových prvků pak odkazuje na celou identitu a její základní myšlenku, doplnění spodní pomlčky pak může charakterizovat jakýkoliv začínající název nebo slovo ...
ctverec

Rok – 2017