návrh loga, vizuální styl a design webové prezentace

City Stav, stavební firma, která postavila několik zajímavých staveb a bytových jednotek na Jižní Moravě. Majitelé si nechali zpracovat vizi toho, jak by se mohla jejich firma prezentovat před zákazníky na trhu. Návrh loga firmy vychází ze základní myšlenky slovního spojení city (město) a stav, kdy hlavní spojením těchto dvou slov do pomylsných výškových budov vzniklo zajímavé a sebejisté logo, které funguje i jako perfektní vizuální prvek pro všechny aplikace. Vizuální představu pak doplňuje design webové firemní prezentace s celostránkovými fotografiemi realizovaných staveb.

Rok – 2011